رله ssr یا رله حالت جامد

رله ssr یا رله حالت جامد عملکردی مشابه رله معمولی دارد با این تفاوت که از هیچ قطعه ی متحرکی در آن استفاده نشده است .

هیچ محصولی یافت نشد.