دزدگیر منزل و اماکن

راهنمای نصب دزدگیر سایلکس و نرم افزار دزدگیر سایلکس

در این مقاله به ارایه راهنمای نصب و نرم افزار دزدگیر سایلکس پرداخته ایم

نرم افزارموبايل دزدگیر سایلکس Application

 • +SG7 دارای دو نرم افزار تحت اندرويد و iOS بوده كه به ادمينهای سيستم اين امكان را میدهد كه در فضايی مناسبتر بدون نياز به تايپ SMS سيستم را كنترل و يا تنظيمات آن را تغيير دهند.
 • قابليتهای نرم افزار دزدگیر سایلکس اندرويد در +SG7 به مراتب بيشتر از همتای آن در iOS( صرفا به خاطر ساختار سيستم عامل اندرويد ) میباشد.
 • برای امنيت بيشتر، بسته های SMS ارسالی و دريافتی در نرم افزار دزدگیر سایلکس اندرويد بصورت رمز گذاری شده میباشد.
 • لذاديگر نيازی به خواندن بستههای SMS در اين نرمافزار نبوده و كافيست مديران تغييرات صورت گرفته در سيستم را در فضای نرمافزار (Interface ) بصورت گرافيكی مشاهده كنند
نرم افزارموبايل دزدگیر سایلکس

دانلود نرم افزار دزدگیر سایلکس

ویژگی‌های +SG7 در یک نگاه

 • دارای 5 زون با قابلیت تعریف هر زون به 8 حالت
 • تماس با خط ثابت و سیمکارت
 • ثبت 99 واقعه آخر به همراه زمان و تاریخ وقوع
 • 24 ثانیه پیام قابل ضبط به صورت 1 تا 4 پیام مجزا
 • )Panic – Tamper – Fire – Alarm)
 • قابلیت کنترل توسط نرمافزار اندروید و iOS
 • دارای ريموت Code Hopping) MHz 92.433 )با قابليت تعيين سطح دسترسی كاربران
 • دارای 10 حافظه شماره تماس در هنگام آالرم با قابليت ارسال SMS( فارسی( و تماس
 • امکان غیرفعال کردن موقت زون، ریموت و سنسور بیسیم در سیستم
 • دارای 1 رله كنترلی با تنظيمات متنوع )Relay Option)
 • منوی تست كارآمد جهت تست آسان تمامی عملكردهای سختافزاری و نرمافزاری سيستم
 • تنظيمات متنوع تک آژيرها )Chirp )به تفكيک وضعيت سيستم، وضعيت خروجیها و ميزان صدا

راهنمای خرید دزدگیر اماکن

تفاوت های چشمی با سیم و بیسیم دزدگیر منزل

آشنایی با انواع آژیر دزدگیر اماکن

زون 24 ساعته دزدگیر اماکن چیست؟

نقشـه سيـمبندی دزدگیرسایلکس

نقشـه سيـمبندی دزدگیرسایلکس

آماده‌سازی و راه‌اندازی Card SIM

از آنجایی که سیمکارت استفاده شده در سیستم باید بدون رمز ( unlock Code Pin )باشد، در +SG7 میتوان از طریق پنل دستگاه، رمز سیمکارت را غیر فعال کنید.
به محض روشن شدن دستگاه در صورت قفل بودن سیمکارت عبارت Pin Sim Enter پین کد را وارد کنید ENTER را فشار دهید. مشاهده عبارت Unlock Sim به معنی ظاهر میشود، Pin1 سیمکارت را وارد کرده و كلید MENU تایید عملیات میباشد

انجام این عملیات Code Pin سیمکارت را برای همیشه غیر فعال( Unlock ) گه میدارد.


قبل از انتخاب سیمکارت توجه شود در محل نصب سیستم )دقیقا محل نصب( کدام یک از اپراتورهای
تلفن همراه )ایرانسل یا همراه اول( شرایط بهتری از نظر سرویسدهی )پایداری شبکه و شدت سیگنال( دارد.


توصیه میشود در صورتی که از وضعیت سرویسدهی اپراتور انتخابی اطمینان کامل ندارید قبل از نصب
و سیمبندی با قراردادن سیمکارت در دستگاه و اتصال باطری (با شارژ مناسب) به دستگاه وضعیت سرویسدهی
را در (محل دقیق) نصب ارزیابی نمایید.
+SG7 اپراتورهای ایرانسل و همراه اول را به طور مستقیم پشتیبانی میکند. در صورت استفاده از اپراتور


رایتل یا سیمکارتهای روستایی (WLL ) باید گزینه رومینگ (Roaming )را از منوی Setup GSM دروضعیت ON قرار دهید.
در صورت استفاده از سیمکارت جدید (استفاده نشده) اپراتور همراه اول الزم است ابتدا سرویس مکالمه سیمکارت فعال گردد. بدين منظور ابتدا سیمکارت را داخل یک گوشی همراه قرار داده و اقدام به تماس نمایید.

در صورت عدم فعالسازی این سرویس +SG7 فقط قادر به ارسال SMS بوده و امکان تماس مقدور نمیباشد.

معرفی كلید‌های ریموت

معرفی كلید‌های ریموت دزدگیر سایلکس

معرفـی نمادهای صفحه نمایش سیستم ( LCD )

معرفـی نمادهای صفحه نمایش سیستم ( LCD ) دزدگیر سایلکس

معرفی کلید‌های سیستم


معرفی کلید‌های سیستم دزدگیر سایلکس

ورود به منوی تنظیمات دزدگیر سایلکس

ورود به منوی تنظیمات فقط از طریق وارد کردن رمز Admin( مدیر) امکانپذیر میباشد.

البته تا زمانی که Admin برای سیستم تعریف نشده باشد،

قفل صفحه کلید باز است و با فشار دادن كلید MENU میتوان وارد منو شد.

در صورت تعریف Admin ،صفحه کلید پس از 60 ثانیه قفل میشود (Locked Keypad.)

تنظیمات تاریخ و ساعت (Setup Time / Date)

این منو جهت تنظیم تاریخ و ساعت دستگاه میباشد.
ENTER Menuوارد منو شده و توسط بالا و پایین منوی Date یا Time را انتخاب کرده وتنظیمات الزم را انجام دهید و برای ذخیره تنظیمات در سیستم ENTER را فشار دهید.


تنظیمات مدیر سیستم (Setup Admin)

در +SG7 میتوان تا 4 مدیر را برای مدیریت و کنترل سیستم انتخاب کرد

تنظیمات مدیر سیستم (Setup Admin)

هشدار پیام(SMS Alarm)

هنگام وقوع آالرم، SMS هشدار خطر سرقت به Adminها ارسال میشود.

هشدار تماس (Call Alarm)

هنگام وقوع آالرم، با Adminها تماس گرفته و پیام ضبط شده مرتبط با نوع زون تحریک شده را پخش مینماید.

قطع برق/شارژباطری (Bat/Power)

گزارش قطع و وصل شدن برق شبکه و میزان شارژ باطری، هنگام قطع بودن برق شبکه.

گزارشات


گزارشات
گزارشات

تنظیمات مخاطبین آلارم (Setup Contacts Alarm)

در این منو امكان مدیریت شماره مخاطبینی كه سیستم هنگام وقوع آلارم از طریق SMS و یا تماس تلفنی آنها را مطلع مینماید وجود دارد.

در +SG7 برای ارسال SMS و تماس Alarm به مخاطبین، نیازی به ذخیره شماره مخاطبین در دو قسمت
جداگانه نمیباشد.

تنظیمات مخاطبین آلارم (Setup Contacts Alarm)
تنظیمات مخاطبین آلارم (Setup Contacts Alarm)

تنظیمات شماره گیری (setup Dial)

تعریف كد شهری Code City

در صورت ثبت شمارههای غیر موبایلی در سیستم نیاز به کد شهری برای تماس از طریق Card SIM میباشد. لذا، ابتدا کد شهری را که سیستم در آن شهر نصب شده است را باید در قسمت Code City وارد نمایید.

ترتیب شماره‌گیری Sequence Dial

در این منو ترتیب فرستاده شدن SMS ،تماس با سیمکارت (GSM )و تماس با تلفن ثابت (Line )به شرح زیر برای دستگاه تعیین میگردد.

ترتیب شماره‌گیری Sequence Dial

دسترسی به خط آزاد تلفن Access Line

در صورت استفاده از خط داخلی (داخلی سیستمهای تلفنی سانترال) در مکانهایی که خط مستقیم در اختیار نیست ، شماره دسترسی به خط آزاد در این قسمت وارد میگردد.

تعریف كد كشوری Code Country

اگر سيستم را در کشوری خارج از ایران استفاده میکنید کد پیش شماره آن کشور را باید درقسمت Code Country وارد کنید. توجه داشته باشید پیش فرض این کد، 98+(ایران) میباشد.

تنظیمات زون (Setup Zone) در راهنمای نصب دزدگیر سایلکس

در +SG7 امکان استفـاده از 5 زون وجود دارد که وضعیت هر 5 زون توسط مدیران قابل تغییر است.
لازم است پس از سيـمكشی و نصـب سنسـورها، زونهای استفاده شده را متناسب با نقش آنها در سيستم از طريق منوی Setup Zone تنظيم نماييد

تنظیمات زون (Setup Zone) در راهنمای نصب دزدگیر سایلکس
تنظیمات زون (Setup Zone) در راهنمای نصب دزدگیر سایلکس

مشاهده زون ها

تنظیمات زون (Setup Zone) در راهنمای نصب دزدگیر سایلکس

تنظیمات دینگ دانگ (Setup Chime)

زونی را که میخواهید حالت Chime روی آن فعال شود از گزینه Zone Related انتخاب کنید.

فقط زونی که به حالت Entry, Stay, Away است، میتواند به صورت Chime تعریف شود.

تنظیمات دینگ دانگ (Setup Chime)

فاصله زمانی بین دو Trigg( تحريک ) را برای زون Chime میتوانید بر حسب ثانيه، از طریق منوی Time Halt انتخاب کنید.


تنظیمات دینگ دانگ (Setup Chime)

تنظيم زمان فعال شدن زون تأخیری (Time Entry)

این منو برای تنظیم زمان زون Entry میباشد. مقادیر این زون 10 ، 20 ، 30 و 45 ثانیه میباشد.

تنظیمات ريموت (Setup Remote)

ریموتهای +SG7 از نوع Hopping و با فرکانس 433 مگا هرتز انتخاب شده اند، که علاوه بر دور بردی مناسب دارای امنیت کد بسیار باال نیز میباشد.

تنظیمات ريموت (Setup Remote)

تنظیمات ريموت (Setup Remote)

تنظیمات سنسور بیسيم در راهنمای نصب دزدگیر سایلکس

سنسورهای +SG7 دارای ساختار ويژهای جهت گزارش ضعيف بودن ولتاژ باطری ( مراجعه به بخش 9.3.2 صفحه 9 )میباشد.

هر سنسور دارای كد مخصوص و فاقد جامپر تنظيمات زون میباشد.

تعريف سنسور و انتخاب زون مرتبط تنها از طريق منوی سيستم ميسر است.

تنظیمات سنسور بیسيم در راهنمای نصب دزدگیر سایلکس

تنظيمات رله

تنظيمات رله

توصيه میشود جهت افزايش ضريب ايمنی سيستم امنيتی از اين رلهها برای راهاندازی تجهيزات برقی با جريان مصرفی تا 3A استفاده شود و برای كاربری با توان الكتريكی باالتر حتما از اين رلهها جهت راه اندازی رله های با توان باالتر ( رله قدرت ) بهره گيريد.

وضعیت رله

وضعیت رله
وضعیت رله

راهنمای کنترل سیستم +SG7 از طریق ارسال SMS دستورات كنترلی

راهنمای کنترل سیستم +SG7 از طریق ارسال SMS دستورات كنترلی

راهنمای کنترل سیستم +SG7 از طریق ارسال SMS دستورات تنظيمی

راهنمای کنترل سیستم +SG7 از طریق ارسال SMS دستورات تنظيمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *